Ako to funguje

Objednávkový proces pre zriadenie virtuálneho sídla je pomerne jednoduchý. Vo všeobecnosti sa skladá z niekoľkých krokov:

  • Vyplnenie objednávky na stránkach spoločnosti Firmster,
  • vystavenie faktúry za objednané služby a jej úhrada,
  • vypracovanie a odoslanie súhlasu so zriadením sídla spoločnosti a listu vlastníctva s elektronickým overením,
  • zápis do obchodného registra Slovenskej republiky,
  • vypracovanie zmluvy o poskytovaní služieb a odoslanie plnomocenstva na preberanie pošty na podpis.

Po dokončení týchto krokov môžeme začať poskytovať virtuálne sídlo a spravovať Vašu poštu.

1

Vyplnenie objednávky virtuálneho sídla na stránkach spoločnosti alebo osobný kontakt s predajcom.

Prvým krokom v procese objednávky virtuálneho sídla je vyplnenie objednávky pomocou online formuláru, kde budete vyzvaní k vyplneniu potrebných údajov o Vašej spoločnosti a výberu požadovaných služieb a balíčkov. Môžete tiež kontaktovať našich špecialistov a telefonicky alebo e-mailom. Naši odborníci Vám radi pomôžu s výberom vhodného balíčka a vyplnením objednávky.

2

Vystavenie faktúry za objednané služby a úhradou faktúry.

Druhým krokom v procese objednávky virtuálneho sídla je vystavenie faktúry za objednané služby. Po vyplnení objednávky a výbere požadovaných služieb Vám vystavíme faktúru s celkovou cenou za objednané služby. Faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na adresu. Pred začatím poskytovania služieb je potrebné uhradiť faktúru v stanovenom termíne, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu postupu v procese objednávky.

3

Vypracovanie a odoslanie Súhlasu so zriadením sídla spoločnosti a listu vlastníctva s elektronickým overením.

Tretím krokom v procese objednávky virtuálneho sídla je vypracovanie a odoslanie súhlasu so zriadením sídla spoločnosti a listu vlastníctva. Po uhradení faktúry spoločnosť vypracuje súhlas so zriadením sídla spoločnosti a list vlastníctva, ktoré sú nevyhnutné pre zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky. Tieto dokumenty sú elektronicky overené, aby sa zabezpečila ich autenticita a platnosť. Po vypracovaní týchto dokumentov Vám ich pošleme na e-mailovú adresu alebo poštou na Vašu adresu, aby ste ich mohli podpísať.

4

Zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky a vypracovanie zmluvy o poskytovaní služieb.

Štvrtým krokom v procese objednávky virtuálneho sídla je zápis do obchodného registra Slovenskej republiky a vypracovanie zmluvy o poskytovaní služieb. Po obdržaní podpísaného súhlasu so zriadením sídla spoločnosti a listu vlastníctva spoločnosť začne s procesom zápisu do Obchodného registra Slovenskej republiky. Tento proces môže trvať niekoľko dní a po jeho dokončení vám spoločnosť pošle potvrdenie o zápise. V tejto fáze spoločnosť tiež vypracuje zmluvu o poskytovaní služieb, ktorú vám pošle na podpis. Táto zmluva obsahuje podrobné informácie o službách, ktoré budú poskytované a o cenách za tieto služby.

5

Odoslanie Plnomocenstva na preberanie pošty na podpis.

Piatym krokom v procese objednávky virtuálneho sídla je odoslanie plnomocenstva na preberanie pošty na podpis. Toto plnomocenstvo nám umožní preberať Vašu poštu a zasielať ju na zvolenú adresu. Po obdržaní podpísaného plnomocenstva môžeme začať poskytovať virtuálne sídlo a správu pošty podľa Vašich požiadaviek.

Často kladené otázky

Ako to funguje?

Priamo na stránke vyplníte objednávkový formulár, na základe ktorého Vám vystavíme faktúru. Po úhrade Vám vpracujeme Súhlas so zriadením sídla/ miesta podnikania selektronicky overeným podpisom apošleme Vám ho mailom. Po zapísaní sídla vOR SR alebo vŽR vám ešte pošleme na podpis Zmluvu oposkytovaní služieb aPlnomocenstvo na preberanie pošty. Hotovo, všetko máte vybavené, schránku označíme, akeď Vám príde pošta, informujeme Vás.

Môžem si uvás zriadiť trvalý pobyt?

Nie, trvalý pobyt unás nie je možné zriadiť. Poskytujeme len službu virtuálneho sídla pre firmy aživnostníkov.

Ako si mám vybrať balík služieb?

Balíček služiieb si vzberáte podľa množstva očakávanej pošty. Čím viac pošty čakáte, tým väčší balík služieb je potrebné zvoliť.

Je Plnomocenstvo na preberanie pošty potrebné?

no ak chcete aby sme Vám prebrali aj doporučenú poštu. Ak Vám príde doporučená zásielka amy nebudeme mať úradne overenú plnú moc na prebratie, pošta nám Vašu zásielku nevydá. Vtakom prípade si ju budete musieť prebrať sami alebo ostane neprebratá.

Vakom intervale sa za sídlo platí?

Za sídlo sa platí vročných alebo dvojročných intervaloch vždy vopred.

Používame súbory cookie na personalizáciu obsahu a ads, ktoré sú umožnené sociálnymi médiami a analýzou nášho trafficu. Sú tiež share information o vašom použití nášho webu s našou sociálnou médiá, advertising a analytických partnerov. GDPR View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Základné zhrnutie   Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti DOPLNIT na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.     1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DOPLNIT, zapísaná v obchodnom registri vedenom na DOPLNIT (ďalej len „správca“). 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie DOPLNIT, adresa elektronickej pošty info@firmster.sk, telefón +421 951 011 580 1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.   2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).   3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.   4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).   5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce DOPLNIT 5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.   6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. 6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne alebo emailom. 6.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade. 6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy. 6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.
Save settings