Používame súbory cookie na personalizáciu obsahu a ads, ktoré sú umožnené sociálnymi médiami a analýzou nášho trafficu. Sú tiež share information o vašom použití nášho webu s našou sociálnou médiá, advertising a analytických partnerov. GDPR View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Základné zhrnutie   Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti DOPLNIT na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.     1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DOPLNIT, zapísaná v obchodnom registri vedenom na DOPLNIT (ďalej len „správca“). 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie DOPLNIT, adresa elektronickej pošty info@firmster.sk, telefón +421 951 011 580 1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.   2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).   3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.   4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).   5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce DOPLNIT 5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.   6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. 6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne alebo emailom. 6.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade. 6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy. 6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.
Save settings